• At føle os forbundet med andre, er vores dybeste behov

Velkommen

Connie Lindskov Martemeo Imago i Vejle
Connie Lindskov

Hjertelig velkommen til Martemeo-Imago – en terapeutisk praksis og konsulentvirksomhed, der understøtter forandringsprocesser, trivsel og sund udvikling i menneskelige relationer.
Mit faglige speciale er samtidig min passion  – og det glæder mig hver gang en familie, et parforhold eller et samspil kan støttes i at udvikle sig i positiv retning.
Jeg er bl.a. internationalt certificeret Marte meo terapeut har gennemført uddannelsen hos Josje Aarts – og internationalt certificeret Imago parterapeut og har gennemført uddannelsen hos Jette Simon. Under Profil kan du læse om mig og min baggrund. Under Ydelser kan du læse om det jeg tilbyder, som er følgende:

  • Marte meo terapi
  • Imago parterapi
  • Forældrerådgivning
  • Familiebehandling
  • Supervision, kurser og temadage
  • Mindfulness træning af bevidst nærvær

Om martemeo-imago

imago-logo Jeg løser opgaver både i privat regi og for offentlige instanser og har praksis i Vejle. Jeg håber du vil finde hjemmesiden oplysende.
Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 29 82 91 92 eller på mail c.lindskov@live.dk hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre nærmere.

Hvad betyder martemeo-imago ?

Imago er det latinske ord for billede og Marte Meo også et latinsk udtryk, som betyder af egen kraft. Virksomhedsnavnet Martemeo-Imago kan derfor forstås som “et billede af egen kraft” og refererer til det billede, vi har dannet af os selv – af såvel vores styrkesider som de sårbare sider – af vores kompetencer og udviklingspotentiale. Et billede, som har og får afgørende betydning for måden, vi agerer på i samspillet med andre mennesker – og for vores måder at udfolde os i livet på.