Om Imago metoden

"Falling in love is easy. Staying in love ...that´s the skill" Harville Handrix
“Falling in love is easy.
Staying in love …that´s the skill”
Harville Handrix

imago-logoImago er det latinske ord for billede, som i parterapeutisk sammenhæng refererer til de indre billeder, vi har med os fra vores barndom ind i parforholdet – billede forstået som vores tilknytningserfaringer, følelser og forestillinger dannet fra det tidlige samspil med vores nærmeste omsorgspersoner.

Forbundethed og tilknytning

Vi formes og udvikles i relationer med andre mennesker – og længes som mennesker grundlæggende efter at være forbundet med andre, da mennesket er et socialt væsen. I barndommen har vi derfor brug for at vokse op i tæt forbundethed med betydningsfulde voksne, der giver os mulighed for at udvikle en sund personlighed og udfolde vores medfødte potentiale til kompetencer. Derved etableres vores fundament for et senere godt voksenliv og samliv. Det er i tilknytningen mellem barnet og dets nære relationer at lysten og evnen til kontakt og relationer med andre mennesker grundlægges og udvikles. I barndommen får barnet erfaringer med at være i samspil og kontakt med betydningsfulde andre. Der opstår samspilsmønstre, og vi udvikler henholdsvis overlevelses- og mestringsstrategier, som senere får indflydelse på vores måde at være i kontakt og samspil med andre på. Et af de steder, hvor vi som voksne har de bedste muligheder for at videreudvikle os, er i parforholdet – som i voksenlivet er det sted, hvor vi (tilsvarende vores barndomsfamilie) kan opnå den dybeste følelse af forbundethed. De fleste mennesker ønsker at leve i et velfungerende parforhold, hvilket desværre ikke er helt så enkelt at opnå. Det er ikke altid vi ved hvad der kræves – eller måske er vi ikke villige til at yde det, der skal til?

Imago Relationsteori

Teorien i Imago relationsterapi er, at erfaringer fra vores tidlige nære relationer får indflydelse på senere nære relationer og på måden personlige temaer udfoldes i samspillet med andre. Samtidig ses parrelationen som en enestående mulighed for personlig vækst, udvikling og trivsel. Men første skridt er at acceptere, at det kræver en indsats at skabe et godt parforhold og at vi selv må tage ansvaret – både for måden hvorpå vi er tilstede i kontakten med vores partner – såvel som for måden, vi kommunikerer vores ønsker og behov på. Valget af vores partner er ikke tilfældigt. En af de grundlæggende hypoteser inden for Imago-relationsteorien er, at vi ubevidst i forelskelsen søger en partner, der har de samme udviklingspsykologiske udfordringer som vi selv har – men som har udviklet andre strategier.

Imago parterapi

Imago parterapi er en terapiform, der gennem dialoger bevidstgør parret om deres personlige temaer: forsvar, fortrængninger og blokeringer – og de individuelle frustrationer og længsler kommunikeres. I parterapien arbejdes der med at opnå ny bevidsthed og indsigt i hinandens temaer, hvilket åbner for nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i parforholdet. Parret selv er eksperterne og min rolle som terapeut er at være vejleder og facilitator for processen. Tanken er at understøtte de stærke kræfter for vækst og heling, der er tilstede i den primære kærlighedsrelation – nemlig parforholdet.

Målet med Imago parterapi :

  • at genetablere forbindelse mellem parret
  • at skabe kontakt i tryghed
  • at kunne opleve hinanden som to individuelle personligheder i forbundethed med hinanden

Både Imago metoden og jeg som terapeut skaber en fast og sikker ramme omkring processen, så der bliver tryghed for åbenhed i dialogen.

- Fik du lyst til at læse mere om Imago terapi?
Her kan du læse en artikel af Jette Simon, leder af institut for Imagoterapi i Washington DC og i Danmark. Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervision. Specialist i Imagoterapi og clinical trainer ved Imagoinstituttet i USA.