Udviklingssyn

"Vi fødes hver især som et unikt lille nyt menneske med et medfødt potentiale til at indgå i og være medstyrende af kontakt og dialog med omverdenen." Daniel Stern
“Vi fødes hver især som et unikt lille nyt menneske med et medfødt potentiale til at indgå i og være medstyrende af
kontakt og dialog med omverdenen.”
Daniel Stern

Jeg har gennem hele mit private, personlige og professionelle liv interesseret mig for menneskelig trivsel og udvikling i et relationelt perspektiv.

Mit forståelsesgrundlag i både en pædagogisk og terapeutisk kontekst tager udgangspunkt i den relationelle tænkning og den nyeste viden fra udviklingspsykologien.

Altså at vi som mennesker er forbundet med hinanden, og at det er i denne fælles kontekst vi formes – og hvor vi sammen med betydningsfulde andre udfolder vores udviklingspotentialer til kompetencer.

Jeg har derfor mit fokus på såvel de interaktive processer som på ressourcer og udviklingspotentiale hos det enkelte menneske.

De samspilserfaringer vi hver især har internaliseret får og har afgørende betydning for vores opfattelse af såvel os selv – som vores opfattelse af andre mennesker – og vores grundlæggende erfaringer med og opfattelse af verden omkring os.
Samspilsrummet er derfor et vitalt udviklings- og læringsrum, som præger os på både godt og ondt og sætter varige spor i vores liv.

Derfor kan vi som mennesker komme til at gøre en afgørende forskel i hinandens liv, så mistrivsel kan vendes til trivsel og livsmod, uanset om det er par-relationen, forældre-barn relationen eller den professionelle voksen-barn relation, der er i fokus.

I mit relationsterapeutiske arbejde lægger jeg derfor hovedvægten på:

  • at understøtte udvikling og trivsel i relationer
  • at facilitere nærhed og kontakt
  • at afdække potentialer og bane vej for nye, mønsterbrydende og sundere samspilsprocesser