Værdigrundlag

"Vi må selv være den forandring,  vi ønsker at opleve i verden" Mahatma Gandhi
“Vi må selv være den forandring,
vi ønsker at opleve i verden”
Mahatma Gandhi

I mødet med fagpersoner, børn, forældre og par er mit personlige og faglige værdigrundlag:

  • at møde mennesker med en respektfuld, anerkendende og indlevende tilgang
  • at skabe tryghed i processerne
  • at skabe et tillidsfuldt rum med plads til åbenhed
  • at give plads til sårbarheder og understøtte indsigt i ressourcer og udviklingspotentiale
  • at yde en indsats præget af høj faglig kvalitet, opdateret viden og specialisering
  • at yde en indsats præget af nærvær og engagement

Det er efter mange år i faget min overbevisning, at når ovenstående værdier udfoldes i samarbejdet, dannes grundlaget for de ofte bemærkelsesværdige resultater, der er opnået i processerne.
Jeg får løbende supervision af psykologer og af henholdsvis
Marte meo- og Imagosupervisor på mit arbejde.

Jeg er medlem af:

Marte meo Foreningen – se Erfaringsbanken.
Imago Foreningen og Imago Relationships International (IRI) – se Find a Therapist  og arbejder i overenstemmelse med de etiske retningslinier disse foreninger står for.
Jeg har tavshedspligt og sletter videooptagelser efter brug, med mindre andet aftales.